Home » spreekbeurten sjoerd » spreekbeurt Nederland

spreekbeurt Nederland

NEDERLAND

In  de 15e eeuw kreeg Nederland zijn naam. Dit omdat het lager ligt dan de landen om ons heen.

De buurlanden van Nederland zijn Duitsland en Belgie, voor de rest ligt Nederland aan het water. 

Nederland is: 41.528 vierkante kilometer groot, waarvan ongeveer 18% uit water bestaat.

Nederland is wereldberoemd om haar polders. Stukken land afgenomen van de zee, door mensen drooggelegd. Grote delen van West-Nederland bestaan uit polders en liggen onder zeeniveau. De mensen die hier leven moeten wel goed opletten. Het water moet buiten de polders blijven. Daarom gebruiken ze duinen en dijken om het water buiten te houden. Nederland heeft wel 250 km aan duinen.

Watersnoodramp 1953 

In 1953 ging het mis. Er was een ramp. Grote delen van West-Nederland komen onder water te staan. Huizen worden verwoest en dieren verdrinken. En er verdrinken 1800 mensen in het kolkende water.

Omdat onze regering al bang was dat dit zou gebeuren  was er een ingewikkeld plan opgezet: Het Deltaplan. Zeearmen worden afgesloten met dammen. En zeedijken worden verhoogd. De deltawerken moeten er voor zorgen dat een ramp als in 1953 nooit meer zal gebeuren.

De Oosterscheldedam is onderdeel van de deltawerken. De schuiven van de dam gaan alleen dicht bij storm of springtij. Het zoute water kan bij vloed gewoon naar binnen stromen en er bij eb weer uitstromen. Allerlei dieren kunnen ook in en uit zwemmen. Eerder heeft Nederland ook al een belangrijke dijk gebouwd;

IJsselmeer en Afsluitdijk

Denk aan het IJsselmeer. Vroeger was dit een zee, de Zuiderzee. Honderden jaren lang voeren schepen over deze zee vanuit Amsterdam naar de Noordzee. Vissers verdienden hier hun brood met het vangen van paling, ansjovis en andere vissen. 

Maar het kon op die Zuiderzee ook flink spoken. Dan was die zee heel gevaarlijk Er zijn hier veel schepen met man en muis
vergaan.
Als het hard stormde, hielden de dijken het niet en overstroomden de dorpjes die rondom de Zuiderzee lagen...
Daarom maakte meneer Lely een plan. De Zuiderzee zou afgesloten worden met een lange dijk van Noord-Holland naar Friesland, de Afsluitdijk. Als die dijk er eenmaal was, kon ook een groot gedeelte van de Zuiderzee drooggelegd worden. Die grond kon heel goed gebruikt worden als landbouwgrond.
In 1920 was het eindelijk zo ver. Toen was er genoeg geld om aan de bouw van de Afsluitdijk te beginnen. Op 28 mei 1932 was de Afsluitdijk klaar. De mensen liepen voor de eerste keer over de glibberige klei de  30 kilometer van Noord-Holland naar Friesland.

Daarna is er dus ook in het IJsselmeer grond drooggelegd en dat is in 1986 onze 12e provincie geworden; Flevoland. De provincie bestaat uit twee delen: de Noordoostpolder, dat vast zit aan het vaste land, en de Flevopolder, toen het grootste kunstmatige eiland ter wereld.

Nederland heeft ook natuurlijke bewoonde eilanden, de Wadden eilanden:Texel,  Vlieland, Terschelling,  Ameland en Schiermonnikoog .

Regering

Zoals ik net zei; Nederland heeft 12 provincies

Groningen,  Friesland,  drenthe,  overijsel,

Flevoland,  gelderland,  utrecht,  noord –Holland,  zuid- holland, zeeland, noord –brabant en de laatste is limburg.

Elke provincie heeft een eigen hoofdstad

De hoofdstad van heel Nederland is sinds 1983 Amsterdam

De Regering zit in Den haag

De koningin en de ministers  vormen samen de regering van Nederland.

Nederland is een koninkrijk, het word geregeerd door de koningin. Koningin Beatrix

Maar Nederland is ook een democratie en wordt dus ook geregeerd door gekozen ministers.

De koningin is onschendbaar, de ministers niet, als een minister het niet goed doet kan het parlement hem of haar wegsturen

Ministers maken samen met de mensen die voor hun ministerie werken nieuwe regels en wetten.

Maar voordat deze wetten ingaan moeten ze eerst door meer dan de helft van het parlement, dit is de eerste en twee kamer, worden goedgekeurd.

De koningin is onschendbaar, de ministers niet, als een minister het niet goed doet kan het parlement hem of haar wegsturen.

 

Prinsjesdag

Eén keer per jaar op Prinsjesdag komen de leden van de Eerste en de Tweede Kamer en de ministers in de Ridderzaal op het Binnenhof in Den Haag bij elkaar. Dat is ieder jaar op de derde dinsdag in september.

Ook de koningin gaat dan naar de Ridderzaal. Om één uur 's middags vertrekt zij met de gouden koets vanaf paleis Noordeinde.

Op Prinsjesdag maken de ministers hun plannen bekend voor het komende regeringsjaar. Die plannen moeten de Eerste en de Tweede kamer goedkeuren. Zij controleren namelijk of de regering het land wel goed bestuurt. De regering heeft de plannen opgeschreven in een groot verhaal, dat is de troonrede. De koningin leest die troonrede voor. Op Prinsjesdag vergaderen de Eerste en de Tweede Kamer samen. Prinsjesdag is ook de officiële opening van het nieuwe regeringsjaar.

Daarna gaat de minister van financiën naar de Tweede Kamer, met een wel heel bijzonder koffertje. In dat koffertje zitten allemaal papieren waarop staat hoe de regering al die plannen uit de troonrede gaat betalen. Zo eindigt dan Prinsjesdag. De regering kan aan de slag om alle plannen uit te voeren, en de Eerste en Tweede Kamer zullen kijken of de regering het goed doet het komend jaar.

Feest in Nederland

Behalve Prinsjesdag heeft Nederland nog meer speciale dagen en speciale momenten.

Beschuit met muisjes bij geboorte.
een vlag met daaraan de boekentas en oude schriften of schoolboeken buiten hangen als er iemand Geslaagd is voor een examen
Carnaval
1 april
• Pasen
• Op 30 april wordt de verjaardag van de Koningin der Nederlanden gevierd. Eigenlijk is het niet de echte verjaardag van de koningin, Koningin Beatrix, maar die van haar moeder, Prinses Juliana. Koningin Beatrix heeft bij haar aantreden als koningin besloten deze dag in ere te houden als nationale feestdag.
• 4 en 5 mei dodenherdenking en Bevrijdingsdag van de 2e wereldoorlog
Sint Maarten
Sinterklaas
Kerst
•Oud en nieuw
Multi-culturele Feesten
Met de komst van buitenlanders worden er ook steeds meer andere feesten gevierd, zoals  het Engelse en Amerikaanse Halloween, het Chinese Nieuwjaar en het Islamitische Suikerfeest. In Rotterdam wordt in juli het Caribisch zomercarnaval gevierd
Nederlandse vlag
Op sommige dagen hangen we dan ook de Nederlandse vlag uit: Vroeger was de vlag van Nederland niet: Rood Wit Blauw, maar: Oranje wit Blauw. Pas in 1937 werdt de vlag Rood Wit Blauw pas officieel de vlag van Nederland. Dat de vlag drie kleuren heeft is al langer zo.
Dit was mijn Spreekbeurt.....